Xà lách xoăn tím

Khả năng sinh trưởng và chống chịu tốt. Lá màu tím , viền lá xoăn, búp xòe, độ đồng đều cao.
Thu hoạch 40-45 ngày sau gieo.

Năng suất cao. Khoảng cách trồng, lên líp cao 15cm, rộng 1.2m, hàng cách hàng 25cm, cây cách cây 20cm.

Mật độ trồng 15.000-20.000 cây/ 1000m2 (400-600g).