Xà lách sư tử

Khả năng sinh trưởng và chống chịu tốt. Lá màu xanh, viền lá xoăn, búp xòe, độ đồng đều cao.
Thu hoạch 35-40 ngày sau gieo. Năng suất cao. Khoảng cách trồng: lên líp cao 15cm, rộng 1.2m, hàng cách hàng 25cm, cây cách cây 20cm.
Mật độ trồng 15.000-20.000 cây/1000m2.
Lượng giống: 400-600g/1000 m2.Thu hoạch: 35-40 ngày sau gieo.