Xà lách minetto

Cây chịu nhiệt, chịu ẩm và kháng bệnh cháy lá tốt, trồng được quanh năm. Lá màu xanh, dòn, cuốn búp chắc.
Thu hoạch: 30-35 ngày sau trồng. Khoảng cách trồng: lên líp cao 15cm, rộng 1.2m, hàng cách hàng 25cm, cây cách cây 20cm.
Mật độ trồng 15.000-20.000 cây/ 1000m2.
Lượng giống cần: 200-250g/ 1000 m2.