Xà lách búp 111

Cây sinh trưởng mạnh, kháng bệnh cháy lá tốt, trồng được quanh năm. Lá màu xanh bóng, cuốn búp. Độ đồng đều và năng suất cao.
Thu hoạch: 40-45 ngày sau gieo. Có thể trồng quanh năm nhưng búp cuộn chắc vào vụ Đông Xuân, thời tiết lạnh.
Khoảng cách trồng: lên líp cao 15cm, rộng 1.2m, hàng cách hàng 25cm, cây cách cây 20cm.
Mật độ trồng 15.000-20.000 cây/ 1000m2.
Lượng giống cần: 220-320g sạ, cấy 150-200g.Thu hoạch: 40-45 ngày sau gieo.