Tần ô

Trồng quanh năm, sinh trưởng, phát triển mạnh, kháng bệnh tốt, không vị đắng.
Thu hoạch: 30-35 ngày sau trồng. Khoảng cách trồng: Lên líp rộng 1-1,2m, hàng cách hàng 15 cm, cây cách cây 12-15cm.
Lượng giống cần: 100-150g/1000m2.