Rau muống cao sản

Trồng quanh năm, Sinh trưởng, kháng bệnh tốt. Vị ngon màu xanh đẹp, cây cứng không đổ ngã.
Thu hoạch: 25 ngày sau gieo.Khoảng cách trồng: gieo thẳng ngoài đồng hàng cách hàng 20cm, cây cách cây 10-15 cm. Mật độ: 2-3kg/1000m2.

Có thể gieo trực tiếp hoặc ngâm hạt trong nước ấm (2 sôi 3 lạnh) trong 12-16h sau đó tiến hành gieo.Thu hoạch 20-25 NSG.