Dền tiều

Trồng quanh năm, sinh trưởng mạnh, kháng bệnh tốt. Lá lớn, mềm, không xơ.
Thu hoạch: 25-30 ngày sau gieo. Khoảng cách trồng: hàng cách hàng 15-20cm, cây cách cây 15cm.
Mật độ trồng: gieo sạ 200-300g, gieo cấy 80-120g/1.000 m2.