Dền cơm

Trồng quanh năm, sinh trưởng và phát triển rất mạnh. Kháng bệnh tốt.
Thu hoạch : 25-30 ngày sau gieo. Khoảng cách trồng: hàng cách hàng 10-15cm, cây cách cây 10-15cm.
Lượng giống cần: gieo sạ 200-300g, gieo cấy 80-120g/ 1.000 m2.