Dền 3 màu

Khả năng thích nghi rộng nên được trồng quanh năm. Lá có nhiều màu sắc đẹp, ăn không xơ.
Thu hoạch: 25-30 ngày sau gieo. Khoảng cách trồng:hàng cách hàng 15-20cm, cây cách cây 15cm.
Lượng giống cần: gieo sạ 200-300g, gieo cấy 80-120g/ 1.000m2.