Cúc nếp(tần ô lá tròn)

Trồng được quanh năm. Lá màu xanh mỡ, lá ít xẻ răng cưa, ăn ngon thơm.
Thu hoạch: 35-40 ngày sau gieo. Khoảng cách trồng: Lên líp rộng 1-1,2m, hàng cách hàng 15 cm, cây cách cây 12-15cm.
Lượng giống cần: 100-150g/1000m2