Cải thìa

Cây có sức đề kháng tốt, cho năng suất và độ đồng đều cao.
Thời gian thu hoạch ngắn: 25-30 ngày sau gieo. Trồng được quanh năm, vụ Đông Xuân là chính. Khoảng cách trồng: Hàng cách hàng 20-25cm, cây cách cây 15-20cm. Mật độ trồng: 200-300g sạ, 150-200g cấy/1000m2. Thu hoạch: 30-35 ngày sau gieo.