Cải ngồng siêu mập

Cây trồng quanh năm, sức chống chịu tốt. Thân to tròn màu xanh bóng, ra bông sớm.
Thu hoạch 25-30 ngày sau gieo. Khoảng cách trồng: hàng cách hàng 25cm, cây cách cây 20cm.
Lượng giống cần: 80-100g/ 1.000 m2.