Cải đuôi phụng

Cây có lá xẻ thùy sâu dạng đuôi phụng, ăn rất ngon và chứa hàm lượng vitamin cao.
Thu hoạch 35-40 ngày sau gieo.
Năng suất cao (1,5-2kg/m2). Khoảng cách trồng: Lên líp rộng 1-1,2m, hàng cách hàng 15 cm, cây cách cây 12-15cm.
Lượng hạt giống cần: 150-200g/1000m2.