Cải Cúc tẻ

Sinh trưởng, phát triển mạnh, kháng bệnh tốt. Trồng quanh năm. Ăn ngon, không vị đắng nhẫn.
Thu hoạch 30-35 ngày sau gieo. Khoảng cách trồng: Gieo thẳng ngoài đồng.
Lượng giống cần : 2-3 kg/1000m2. Có thể gieo trực tiếp hoặc ngâm 4-6h. Sau đó tiến hành gieo