Cải bó xôi F1

Sinh trưởng, phát triển tốt, trồng được quanh năm. Lá màu xanh, viền lá hơi tròn, bản lá dài, thịt lá dày.
Thu hoạch: 50-60 ngày sau gieo. Trồng được quanh năm ở Đà Lạt và vụ Đông Xuân ở miền Bắc.
Khoảng cách trồng: hàng cách hàng 20-25cm, cây cách cây 15-20cm.
Lượng hạt giống cần: Sạ thẳng 0,8-1kg, cấy 350-400g/1000m2