Cải bẹ xanh mỡ

Cây sinh trưởng và phát triển tốt, trồng được quanh năm. Bẹ lá to, thịt lá dày, xanh bóng.
Thu hoạch 30-40 ngày sau gieo. Năng suất cao.Trồng quanh năm (Miền Nam). Gieo thẳng hoặc cấy. Líp rộng 1-1,2m
Khoảng cách trồng : hàng cách hàng 20cm. Cây cách Cây 15-20cm.
Lượng giống gieo trồng: 100-200g/1000m2. Giống được chọn lọc kỹ, kháng bệnh tốt, sinh trưởng nhanh, khỏe và đồng đều.
Thu hoạch: 30-40 ngày sau gieo.
Thời vụ trồng: Trồng quanh năm (MN).
Lượng giống gieo trồng: 100-200g/1000m2. Gieo thẳng hoặc cấy.
Líp rộng 1m, hàng x hàng 20cm. Cây x Cây 15cm.