Cải bẹ mào gà

Cây sinh trưởng mạnh, sức chống chịu tốt. Bẹ lá to, viền lá xoăn tựa mào gà trông rất đẹp, năng suất cao.
Thu hoạch 40-45 ngày sau gieo. Khoảng cách trồng: Lên líp rộng 1-1,2 m, hàng cách hàng 35-40cm, cây cách cây 25-30cm.
Lượng hạt giống cần: 50-70g/1000m2.