Cải bẹ dún

Giống được chọn lọc kỹ, trồng quanh năm, sinh trưởng và phát triển tốt.
Thời gian thu hoạch ngắn: 30-35 ngày sau gieo, năng suất cao.Khoảng cách trồng: lên líp rộng 1-1,2m, hàng cách hàng 20cm, cây cách cây 15 cm.
Lượng hạt giống cần: 100-120g/1000m2