Bông cải xanh

Miền Bắc trồng vụ sớm Tháng 7 – Tháng 10, vụ muộn Tháng 12 – Tháng 1 (dương lịch) năm sau.
Thu hoạch tập trung: 55-60 ngày. Độ đồng đều và năng suất cao. Khoảng cách trồng hàng cách hàng 50-60 cm, cây cách cây 40-50 cm.
Lượng giống cần : 15-20g/1000m2.