Bông cải trắng

Cây sinh trưởng mạnh, sức chống chịu tốt, trồng được trong mùa mưa. Bông to, màu trắng, độ đồng đều cao. Thu hoạch 50-55 ngày sau gieo.
Khoảng cách trồng Hàng cách hàng 50-60 cm, cây cách cây 40-50 cm.
Lượng giống cần: 15-20g/1000m2.