Bắp cải tím

Là rau ôn đới, trồng quanh năm ở vùng có khí hậu lạnh, thích hợp vụ Đông Xuân ở Miền Đông và Tây Nam Bộ. Thu hoạch 125 ngày sau trồng.
Khoảng cách trồng hàng cách hàng: 50-60cm, cây cách cây 40-50 cm. Mật độ trồng 3.500- 4.000 cây /1000m2. Lượng hạt giống cần: 30-50g.