Bắp cải F1

Cây chịu nhiệt tốt, khả năng thích nghi rộng. Bắp tròn hơi dẹt, cuốn bắp chắc, nặng 1,8-2kg. Thu hoạch 70-75 ngày sau trồng.Khoảng cách trồng hàng cách hàng: 50-60cm, cây cách cây 40-50 cm. Mật độ trồng 3.500- 4.000 cây /1000m2. Lượng hạt giống cần: 30-50g.