Xà lách xoong

Cây sinh trưởng và phát triển tốt. Thân hơi tím, có rễ phụ, ăn vị rất thơm và chứa nhiều vitamin.
Thu hoạch 30-40 ngày sau gieo. Sinh trưởng kháng bệnh tốt, cây ưa ẩm, thích hợp khí hậu mát.
Khoảng cách trồng: gieo sạ thẳng.
Lượng giống cần: 400-600g/1000 m2.