Cải bẹ trắng

Cây sinh trưởng mạnh, dễ trồng, chịu nhiệt tốt. Bẹ lá to, màu trắng.
Thu hoạch: 30-35 ngày sau gieo. Độ đồng đều và năng suất cao. Khoảng cách trồng: Lên líp rộng 1-1,2 m, hàng cách hàng 25cm, cây cách cây 20-25 cm.
Lượng giống cần : 60-70g/1000m2.