Cà ngọt F1 CĐX 079

Cà Ngọt F1 CĐX 079(Sweet Eggplant F1 CDX 079) là giống cây phát triển tốt, kháng virus. Dễ trồng, trái sai và năng suất cao. Có thời gian thu hoạch dài.